El Balanç Social és una eina que ens permet rendir comptes i mesurar el nostre impacte.

El Balanç Social és una eina de rendició de comptes i mesura de l’impacte social i ambiental de la nostra organització que afavoreix el bon govern i la transparència de l’entitat.