Presentem uns comptes clars. Expliquem d’on venen els recursos que utilitzem i com els destinem per seguir comptant amb la vostra confiança.

Per continuar comptant amb la confiança de tots els agents que formen Andròmines treballem per presentar uns comptes clars, que expliquin d’on venen i com es destinen tots els nostres recursos.

ORIGEN DELS RECURSOS | 2021

 • 1.683.545,07€

  IMPORT TOTAL
 • 41%

  ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
 • 23%

  FONS PROPIS
 • 36%

  CONVENIS PRIVATS

DESTINACIÓ DELS RECURSOS | 2021

 • 75%

  PERSONAL
 • 25%

  ESTRUCTURA