Els Estatuts d’Andròmines delimiten que el fi social de l’entitat és la lluita i denúncia de l’exclusió social, mitjançant la defensa i la igualtat d’oportunitats per a totes les persones.

En els nostres estatuts marquen que no es realitzen discriminacions per motius de gènere, origen, ètnia, discapacitat o qualsevol altre tipus de factor.

L’Associació i l’Empresa d’Inserció Andròmines volem donar a conèixer el compromís més ferm en l’establiment de polítiques i mesures dins d’Andròmines, que garanteixin la igualtat d’oportunitats entre dones i homes que formen part de la nostra organització. Dins de la nostra cultura empresarial  la igualtat de gènere s’entén com a valor primordial en consonància amb els nostres objectius a assolir tant en l’àmbit intern (empresa) com extern (societat). Presentem el primer Pla d’Igualtat 2020 – 2024.

Política d’igualtat