Els Estatuts d’Andròmines delimiten que el fi social de l’entitat és la lluita i denúncia de l’exclusió social, mitjançant la defensa i la igualtat d’oportunitats per a totes les persones.

No es realitzen discriminacions per motius de gènere, origen, ètnia, discapacitat o qualsevol altre tipus de factor.

Els nostres Estatuts també descriuen els objectius de l’Associació, els nostres àmbits d’actuació i com ens organitzem internament.

Estatuts de l’associació