• Els Treballs en Benefici de la Comunitat (TBC) són penes imposades a la persona autora d’una falta o delicte lleu què s’executen en l’entorn comunitari

    Veure més
  • Comparteix amb nosaltres el foment de l’autonomia i la igualtat d’oportunitats per a persones en risc d’exclusió i col·labora de manera activa en la seva inserció

    Veure més
  • Proporcionem roba, mobles i estris per a la llar de primera necessitat a famílies en situació de vulnerabilitat

    Veure més