Ens sobren raons perquè no sobrin aliments

El malbaratament alimentari que es realitza en tota la cadena de producció, distribució i consum provoca greus conseqüències socials, ambientals i econòmiques.

En la majoria dels casos, aquest malbaratament no es produeix per motius sanitaris, sinó per altres motius com una sobreproducció d’aliments, una mala planificació de les vendes, per l’aspecte o el color dels aliments, el desconeixement entre la diferència de data de consum preferent i data de caducitat o per una mala planificació del consumidor en la compra dels productes entre d’altres.

Des d’andròmines creiem que aquest model de producció, distribució i consum ha de ser més eficient i eficaç, per tal de disminuir els diferents impactes. I que cal dignificar aquells aliments que no són consumits, a l’hora que s’assegura el dret de totes les persones de tenir una alimentació saludable.

Des de l’any 2014, Andròmines treballa per a la prevenció del malbaratament alimentari i per la dignificació dels aliments que per diferents motius s’acaben malbaratant.

El malbaratament alimentari intensifica els diferents impactes generats per la producció, distribució i consum dels aliments.

Per la producció d’aliments és necessari sòl, recursos naturals com l’aigua, així com energia o altres materials o productes com pesticides, maquinària industrial, etc. A més, abans que aquests aliments es posin a la venda, passen per diferents processos i són transportats fins el punt de venda, incrementant el seu impacte ambiental.

Reduir el malbaratament alimentari implica una reducció en el territori necessari per la seva producció, així com la reducció de recursos i materials. Això efecte directament en un benefici econòmic al territori i per les persones i la disminució d’impactes ambientals com la generació de gasos d’efecte hivernacle.

Fes-li un cop d’ull al díptic
del programa

ENS SOBREN LES RAONS PERQUÈ NO ENS SOBRIN ELS ALIMENTS

EXEMPLE: CONSUM D'OUS A CATALUNYA

 • Cada llar catalana consumeix 267 ous l'any

  Kg d’aliment consumit en una llar a Catalunya en un any

 • 581 m2, equivalents a 10 pisos de 60 m2

  Espai necessari (m2) per aquell aliment

 • 2137 l d'aigua, equivalents a 27 dutxes

  Dutxes necessàries (1 dutxa = 80L d’aigua)

 • 70,64 kg CO2= un viatge amb cotxe Barcelona-Bilbao

  Espai que podem recórrer amb un cotxe (km)

Digues la teva a les xarxes amb el hashtag #DignitatdeSobres

AMB EL SUPORT DE: