La nostra missió:

La lluita contra l’exclusió des de la dignitat i igualtat d’oportunitats de les persones i la protecció del medi ambient des de la defensa de l’entorn i la seva sostenibilitat.

La nostra visió:

Ser una organització de referència en la integració a persones en situació d’exclusió a partir de la formació, el treball i la creació d’espais i activitats que protegeixin el medi ambient i fomentin l’autonomia de les persones.

Els nostres valors:

  • Aprenentatge, Autonomia
  • Natura
  • Dignitat, Diversitat
  • Responsabilitat, Reconeixement
  • Optimisme, Organització
  • Motivació, Maduresa
  • Innovació, Integritat
  • Noblesa
  • Ètica, Equitat
  • Sensibilitat, Superació

+ 25 ANYS CREANT OPORTUNITATS