Al nostre servei d’orientació laboral i d’itineraris d’inserció oferim una atenció personalitzada amb sessions individuals on identifiquem com podem ajudar a cada persona a millorar el seu perfil professional, l’acompanyem en el procés de trobar feina i fem un seguiment per assegurar-nos que la seva inserció laboral és satisfactòria.

Les passes que seguim en el procés d’orientació són les següents:

 • Acollida i primera entrevista diagnòstica.
 • Definició del perfil professional de cada persona en funció de les seves competències
 • Acord d’un itinerari personal d’inserció
 • Acompanyament de la persona en el procés a través de tutories individuals o participació en formacions ajustades al seu perfil: formació professionalitzadora, càpsules formatives, cursos de noves tecnologies, etc.
 • Inserció laboral.
 • Seguiment extern post-inserció durant un mínim de 6 mesos.

A Andròmines creiem que totes les persones tenen la capacitat de revertir la seva situació d’exclusió social o laboral si tenen els recursos i l’atenció necessària. Per això oferim un servei personalitzat que té en compte les circumstàncies de cadascú, el seu entorn social, la seva formació acadèmica i professional i els treballs què ha realitzat fins al moment.

També analitzem les necessitats específiques de les empreses i ens assegurem que trobem el candidat idoni per cada lloc de treball.

ORIENTACIÓ LABORAL I ITINERARIS | IMPACTE 2022

 • 99 %

  INSERCIÓ LABORAL
 • 75

  DONES BENEFICIÀRIES
 • 65

  HOMES BENEFICIARIS