Formem part del programa d’intermediació laboral Làbora liderat per l’Ajuntament de Barcelona i que compta amb la col·laboració de les entitats socials, representades per ECAS, FEICAT i Creu Roja.

El Programa Làbora acompanya persones en situació o risc d’exclusió social en la seva inserció sociolaboral, sensibilitza al teixit empresarial en la Responsabilitat Social Corporativa i capta ofertes laborals per a les persones destinatàries del programa.

Logo Programa Làbora

PROGRAMA LÀBORA | IMPACTE 2019

 • 332 empreses

  contactades
 • 78 persones

  inserides
 • 166 ofertes

  gestionades

FORMACIÓ LÀBORA

Participamos en la Formación Làbora realizando cursos de formación profesionalizadora (180 horas lectivas y prácticas) para mejorar la ocupabilidad de personas vulnerables y cursos de formación complementaria en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) (50 horas lectivas), donde se obtiene la certificación acreditativa de la competencia digital ACTIC.

FORMACIÓ LÀBORA | IMPACTE 2019

 • 2 cursos

  realitzats
 • 21 alumnes

  participants
 • 43%

  ALUMNES aprovats