Col·labora amb una donació puntual o amb un llegat solidari i aconsegueix un impacte real en la vida de persones que ho necessiten

Per ajudar-nos a complir la nostra missió pots fer una donació puntual al següent número de compte del Banc Sabadell:

ES05 0081 1582 2300 0109 3620

Andròmines és una entitat inscrita al Registre d’Entitats de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i, com a tal, totes les persones físiques que realitzin una donació a l’associació poden deduir-se’n el 15% de la quota de l’IRPF (aplicació article 34 de la Llei 16/2008). Els donants hauran de ser residents a Catalunya i la deducció té un límit del 5% de la quota autonòmica.

LLEGATS SOLIDARIS

Deixar un llegat solidari és una altra manera de mantenir el teu impacte després de la vida. Els llegats solidaris són assignacions, dins del testament, d’una part molt concreta del patrimoni personal, béns (immobles, vehicles, joies, etc.) o drets (cobraments, prestacions, etc.) a una entitat social per ajudar a complir la seva missió. La donació a través del llegat solidari pot ser tan petita o tan gran com tu vulguis i no és incompatible amb deixar la major part de l’herència als descendents.

Si vols deixar un llegat a una entitat com Andròmines per a transformar els teus fons en acció social, fes-ho constar en el teu testament amb les següents dades:

Associació Social Andròmines
G60304862
Inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 14.123