Suport a l’Oficina Tècnica d’Inclusió de l’Ajuntament de Montcada i Reixac

Aquest suport consta d’una figura tècnica que forma part de l’Oficina Tècnica d’Inclusió que té com a objectiu: dinamitzar, coordinar i supervisar els processos d’elaboració, implementació i avaluació del Pla Local d’Inclusió. 

Actualment també s’està duent la referència dels projectes següents:

  • Pla de Desenvolupament Comunitari del barri de La Ribera.
  • Xarxa d’Entitats per a la inclusió social de Montcada i Reixac.
  • Hort Comunitari Mas Duran.

Per a més informació: https://inclusio.montcada.cat/

DE LA PRESÓ A LA COMUNITAT | IMPACTE 2017

  • 13 persones

    voluntàries han participat com a mentors

Aquest suport consta d’una figura tècnica que forma part de l’Oficina Tècnica d’Inclusió que té com a objectiu: dinamitzar, coordinar i supervisar els processos d’elaboració, implementació i avaluació del Pla Local d’Inclusió. 

Actualment també s’està duent la referència dels projectes següents:

  • Pla de Desenvolupament Comunitari del barri de La Ribera.
  • Xarxa d’Entitats per a la inclusió social de Montcada i Reixac.
  • Hort Comunitari Mas Duran.

Per a més informació: https://inclusio.montcada.cat/