Header projecte digilab

DigiLAB és un espai d’innovació social a través de la reutilització de RAEE

DigiLab és un projecte professionalitzador, dirigit a un públic jove, el principal objectiu del qual és facilitar la reutilització de AEEs (Aparells Elèctrics i Electrònics) a través d’aplicar la filosofia Maker i aprofundir en la producció de peces de recanvi amb impressores 3D, que permetin perllongar la vida útil dels aparells.

El projecte comporta diversos beneficis tant ambientals com socials:

  • S’evita l’esgotament de recursos per fer aparells nous.
  • Evitem la generació de nous residus.
  • Dinamització territori i formació de col·lectius joves.

És un projecte pilot que busca reutilitzar aquells aparells que han quedat en desús o no es troben en funcionament i que, actualment, per manca de recanvis es converteixen directament en RAEE (Residus d’Aparells Elèctrics i Electrònics), amb el conseqüent impacte ambiental.

Aquest projecte compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona.

PROJECTE DIGILAB | IMPACTE 2020

  • 12 persones joves

    participants
  • 54

    peces creades