Projecte de dinamització comunitària que es desenvolupa en el marc del Projecte B-MINCOME de l’Ajuntament de Barcelona

El participants del projecte ‘Horts a les escoles’ (dos equips de 6 i 8 persones) treballen conjuntament amb les escoles, instituts i escoles bressol dels Districtes de Nou Barris i de Sant Andreu per els oferir els següents serveis:

  • Creació i suport al manteniment d’horts escolars.
  • Hort escolar vertical creat emprant, sempre que sigui possible, material reutilitzat.
  • Disseny i creació d’equipament per a joc tranquil als patis a partir de material reutilitzat: bancs, sorrals i taules.

L’ objectiu general d’aquest projecte és que persones aturades i en una situació de vulnerabilitat puguin estar actives durant els mesos que dura un pla d’ocupació cobrint feines associades a intervencions d’interès compartit i comunitari.

Els plans d’ocupació són un instrument vàlid per apoderar aquestes persones tant econòmicament com socialment, alhora que són progressivament tant una eina d’inclusió social com de cohesió territorial.

HORTS A LES ESCOLES | IMPACTE 2019

  • 14 persones

    participants
  • 2 districtes

  • 24

    ESCOLES