Durant el 2011, una cinquantena d’interns del Centre Penitenciari Lledoners obtenen l’acreditació oficial de les seves competències digitals

L’actuació s’emmarca en el projecte AlfaDigital dels centres penitenciaris de Catalunya, que utilitza material informàtic recuperat

Un total de 49 interns del Centre Penitenciari Lledoners van fer les proves d’avaluació per aconseguir el certificat acreditatiu de les seves competències digitals, anomenat ACTIC, durant el 2011. L’ACTIC és el certificat que emet la Generalitat i que possibilita acreditar un determinat nivell de competències en tecnologies de la informació i la comunicació davant de qualsevol empresa o Administració pública.
Els interns de Lledoners han pogut examinar-se i obtenir el certificat de manera telemàtica com qualsevol ciutadà, després que el Centre comencés a oferir des de l’any passat formació bàsica en informàtica emmarcada en el model de competències definides en l’ACTIC. L’objectiu ha estat permetre als interns accedir al nivell bàsic d’acreditació.
Dels 49 interns que van fer la prova d’avaluació de l’ACTIC durant el 2011, un 88 % la van superar.
Aquest grup forma part dels 626 interns del Centre Penitenciari Lledoners –més d’un 80 % del total- que l’any passat van participar en les activitats de les ciberaules integrades als mòduls residencials. L’abast de la iniciativa ha estat possible gràcies a un plantejament de la formació basat en un esquema de “formadors de formadors”, mitjançant el qual un tècnic imparteix formació continuada a interns i, al seu torn, aquests formen altres interns en cadascuna de les aules d’informàtica dels mòduls del Centre.
Aquest any 21 interns del Centre ja han participat en la formació, vuit s’han examinat –dels quals cinc han obtingut el certificat- i s’han programat 14 exàmens. Els propers cursos compten ja amb una vintena d’inscrits.
L’actuació amb l’ACTIC al Centre Penitenciari Lledoners s’integra en el projecte AlfaDigital, que abasta tots els centres penitenciaris de Catalunya i té com a objectiu impulsar l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en les accions socioeducatives dels centres penitenciaris.
El projecte AlfaDigital consta de dues línies d’acció: d’una banda, la dotació, el muntatge i el manteniment de la infraestructura informàtica del projecte i, d’altra banda, les accions formatives d’alfabetització digital adreçades a interns, que es desenvolupen a les ciberaules i als punts TIC dels centres. Les ciberaules són aules informàtiques que s’abasteixen de material informàtic recuperat i que, en el cas del Centre Penitenciari Lledoners, impulsa i gestiona l’Associació Andròmines. El projecte compta amb mesures per a una navegació segura des d’aquests punts amb accés a Internet.
També s’ofereix formació en aquesta matèria als professionals dels centres perquè integrin les TIC en la seva feina i puguin aprofitar els equipaments del projecte.
Totes les actuacions estan orientades a fomentar les relacions interpersonals i propiciar nous itineraris per al desenvolupament personal, social i cultural que afavoreixin els processos de reinserció dels interns a la comunitat.
Acció social

Comentar

L'adreça electrònica no es publicarà.