Fem Balanç Social de l’Empresa d’Inserció

Fem Balanç Social de l’Empresa d’Inserció

Durant aquests mesos, com cada any, presentem el balanç social de l’exercici 2017 de l’empresa d’inserció al Departament de Treball, Afers Social i Famílies i ens agradaria fer-vos 5 detalls de l’impacte social que hem tingut.

Al llarg del 2017 a l’empresa d’inserció han participat un total de 17 persones en procés d’inserció i 15 persones treballadores d’estructura. Tots regulats pel conveni de recuperació de residus i matèries primeres.

 

Imatge del balanç social d'Adròmines

Les 15 persones treballadores d’estructura estan repartits en les principals àrees l’empresa d’inserció: gestió, inserció sociolaboral (acompanyament) i producció. Les principals tasques de producció són: gestió de residus i serveis ambientals, transports, mudances i comerç.

De les persones en procés d’inserció, un total de 10 han iniciat el seu itinerari durant l’any passat i han estat 8 les persones que han finalitzat el seu procés d’inserció. D’aquestes 8 persones, 5 persones han estat inserides en l’empresa ordinària i 3 continuen en la recerca de feina. 2 persones no van finalitzar el seu itinerari: una persona no va superar el període de prova i una altra es va incorporar a l’empresa ordinària sense acabar el seu itinerari.

El perfil més habitual de les persones en procés d’inserció que participen en els nostres programes són persones amb escassa xarxa social i familiar, forta inestabilitat laboral i econòmica, amb càrregues familiars, i/o amb problemes greus de salut.

Durant l’any se’ls ha facilitat formació específica pròpia de l’activitat, de riscos laborals, formació bàsica (com hàbits i habilitats, autonomia personal, etc.), formació en TIC i en tècniques de recerca de feina.

Actualitat

Comentar

L'adreça electrònica no es publicarà.