La gestió dels residus d’aparells elèctrics i electrònics

La gestió dels residus d’aparells elèctrics i electrònics

Quan rebutgem un aparell elèctric o electrònic hem de tenir en compte que contenen materials potencialment nocius que contaminen el medi ambient i la salut de les persones. La legislació de la Unió Europea controla l’ús de determinades substàncies químiques per disminuir aquests riscos, però la generació de residus elèctrics i electrònics continua suposant un gran problema pel món i pel continent Europeu.

Per començar, molt dels minerals que s’utilitzen en la tecnologia moderna provenen de països poc desenvolupats i on no es respecten els drets humans. En aquests països existeixen conflictes armats i abusos constants als drets humans, i tot i que el Parlament Europeu exigeix que els importadors europeus de minerals de terres rares facin comprovacions d’antecedents dels seus proveïdorsla legislació no és suficient, ja que els productes finals que es transporten a Europa (com els mòbils) d’altres països i que contenen aquest tipus de minerals, no estan obligats a comprovar els antecedents dels proveïdors.

Elements dels smartphones
Elements dels smartphones

Quants residus d’aparells elèctrics i electrònics es generen al món?

Cada any, es generen uns 50 milions de tones de residus d’aparells elèctrics i electrònics. La majoria d’aquests aparells es generen a Estats Units i Europa.  D’aquests, només el 20% es recicla, la resta, acaba en abocadors, incineradores o tractats de forma il·legal.

Específicament en la UE, es recicla menys del 40% dels residus elèctrics i electrònics, agreujant la dependència de recursos naturals provinents d’altres països, ja que  Europa no disposa dels recursos naturals per la fabricació d’aquests aparells. Això es podria solucionar en gran manera recirculant els components dels productes dels quals ens desfem i pal·liant els impactes negatius d’aquests aparells.

Però perquè aquests residus tenen un impacte tan negatiu?

Els productes elèctrics i electrònics contenen una llarga llista de components que són perjudicials per la salut de les persones i pel medi ambient: Mercuri, beril·li, cadmi, retardants, etc. És a dir, una gran quantitat de metalls pesants, toxines i productes químics. Quan es manipulen durant la seva eliminació aquests productes poden afectar a la salut de les persones, a l’aigua, l’aire, etc, sobretot, si no es tracten correctament. 

A més, els residus incinerats contribueixen a l’alliberament de diversos gasos perillosos, metalls pesants i diòxid de sofre a l’aire, enverinant la fauna i les comunitats locals, que pateixen cada cop més càncer, diabetis, alteracions hormonals, alteracions de la pell, neurotoxicitat, danys renals, hepàtics i reproductius, malaltia dels ossos, i molt més.

Com gestionem aquests residus perquè acabin a altres països?

Els residus elèctrics i electrònics no sempre acaben en les plantes de tractament sinó que s’exporten a països en desenvolupament o, a vegades, es troben en abocadors no controlats.

Tot i que les exportacions d’aquests residus és il·legal segons el conveni de Basilea, existeix una fina línia entre els productes de segona mà i els residus, ja que en moltes ocasions aquests residus s’exporten a altres països amb l’etiqueta de reutilitzables o conjuntament amb equips nous. Per verificar que no es tracta de residus, s’haurien de provar els equips, però això és gairebé impossible perquè els ports europeus estan intercanviant milions de contenidors, i tenen poques persones per dur a terme aquestes investigacions.

El cas d’Agbogbloshie, Ghana.

Agbogbloshie-Ghana
Agbogbloshie-Ghana

Aquesta situació provoca que molts dels aparells elèctrics i electrònics acabi a cementiris d’altres països, com el d’Agbogbloshie (Ghana), on cada any acaben uns 5 milions d’aquests aparells procedents d’Europa, Estats Units o Xina entre d’altres.

Amb el temps, Agbogbloshie ha acabat sent un abocador il·legal d’aquests aparells, i una font d’ingressos pels més pobres, que han de suportar les males condicions del territori per l’extracció de metalls. Aquests materials arriben com a donacions o declarada com a producte utilitzat per la reventa en el país, però des del Comissionat de l’ONU pels Drets Humans critiquen que molts comerciants declaren els aparells inutilitzats com usats per evitar els elevats costos de reciclatge en els països d’origen.

Prevenció de residus, disminució de la toxicitat dels aparells i mineria urbana com a part de la solució

Prevenció solució Raee
Prevenció solució Raee

El millor residu és aquell que no es genera, serveix, també, pels residus d’aparells elèctrics i electrònics. Cal disminuir la nostra generació de residus d’aquests aparells per disminuir els impactes negatius que generen.

Per això, no només cal canviar els nostres hàbits de consum, sinó que les administracions i les indústries han de treballar per tenir en el mercat aparells que no tinguin obsolescència programada, fàcils de reparar, reutilitzables i fàcils de reciclar. Cal prioritzar l’ecodisseny dels productes per disminuir els químics i toxicitat dels productes i de recircular tots aquells aparells o components que no fem servir o llencem.

En definitiva, necessitem posar en marxa la mineria urbana, concepte que va aparèixer a principis del segle XX i que plantejava que les grans ciutats poden produir suficients recursos secundaris per la producció a gran escala de matèries primeres, una ciutat convertida en una mina on els espais urbans són font de materials antropogènics i que es poden utilitzar i reutilitzar de manera cíclica.

Allargar la vida útil i reutilitzar els components elèctrics i electrònics

Arran de la creixent problemàtica que suposa l’extracció de materials, la manufactura de mòbils i el tractament dels seus residus des d’Andròmines impulsem diferents accions de conscienciació i d’acció! Si tens el mòbil espatllat o et funciona molt lent i no tens coneixements suficients per a la reparació o condicionament d’aquest, nosaltres disposem d’un servei de reparació de telèfons mòbils. T’animem a visitar les nostres instal·lacions de Bon Pastor:

Carrer de Fra Juníper Serra, 77, local 21-22, 08030 Barcelona

La reparació o reutilització d’aparells electrònics és la millora manera de pal·liar els impactes negatius relacionats amb l’extracció de minerals, fabricació i tractament de residus dels telèfons mòbils.

El suport de reparació d’aparells electrònics és possible gràcies a la col·laboració de l’Agència de Residus de Catalunya

Raül Paniagua

Tècnic ambiental en Andròmines

Actualitat Medi ambient

Comentar

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *