Andròmines 4.0 l’eina que ens acompanya

Andròmines 4.0 l’eina que ens acompanya

Comencem el curs contentes amb la implementació del projecte Andròmines 4.0 a l’entitat. Fa temps que necessitàvem donar un tomb, aplicar eines digitals també en la gestió de l’entitat.  Andròmines 4.0 ens ha ajudat  a centrar-nos a treballar les següents línies:

Els processos de digitalització

  • EMPODERAR les persones de l’entitat en la VIRTUALITZACIÓ d’activitats.
  • MILLORAR I ESTANDARDITZAR ELS PROCESSOS DE GESTIÓ DE DADES, INDICADORS I IMPACTE de l’entitat i fer-ho dissenyant i implementant eines TIC adaptades a l’entitat, sense oblidar els fluxos dels processos socials i ambientals.
  • COMUNICAR MILLOR, tant en l’àmbit intern com extern, per a donar a conèixer les bones pràctiques de l’entitat i la incidència social i apostar per alts nivells de TRANSPARÈNCIA.

Identificant etapas del procès

Quan ens vam reunir per primer cop sabíem que no era una tasca fàcil aplicar el projecte. Havíem de poder seguir la tasca del dia a dia i anar repensant, provant, etc tot i així vam decidir poder executar el projecte de la següent manera diferenciant tres fases.

Enfortir el que ja donava resultats

El primer va ser enfortir la fase d’enfortiment i que ens fa possible virtualitzar les accions formatives que es duen a terme a través del Moodle.
Hem dut a terme un procés d’identificació d’eines per a la virtualització d’accions formatives. Les eines avaluades han estat diverses. Clarament, vam identificar que podem treballar fàcilment i dur a terme de manera sistemàtica a les formacions que inclouen: gamificació i virtualització.

I una conseqüència clara va ser identificar que, gràcies a la formació impartida s’ha millorat substancialment la qualitat formativa dels cursos a impartir, i això s’ha vist reflectit en els qüestionaris d’avaluació de les persones participants.

Un sistema de gestió de dades

A la vegada teníem clar que havíem de millorar la implementació del sistema de gestió de dades. Per això a partir del disseny del sistema i processos, hem treballat a partir de comissions per a desenvolupar el programari, s’han creat els fluxos de treball i processos per a poder registrar les dades de manera més eficient.

Gràcies a aquest treball s’han desplegat i implementat programaris per a la recollida d’informació i la seva comunicació posterior. Tota la comunicació interna i la gestió de persones i registres s’està passant progressivament a aquesta plataforma. A més hem identificat i estem en procés de digitalització de les activitats ambientals i de serveis.

Comunicació interna i externa

I per últim sabíem que havíem d’enfortir de la comunicació externa, en conseqüencia treballem per a millorar la comunicació dels nostres projectes i el nostre impacte a la ciutadania. Hem obert tres canals nous a xarxes socials, amb l’oportunitat d’arribar a més persones.

Les millores que ja comencem a gaudir

Gràcies a tot el procés podrem

  • recollir millor informació,
  • tractar-la,
  • prendre decisions més informades i estratègiques,
  • i millorar la comunicació de l’impacte social, de gènere i ambiental de les accions que duem a terme.

En conclusió, tot aquest procés està sent molt enriquidor, tot i que encara és aviat per poder detallar els resultats, però tenim clar que més de 1500 persones s’han beneficiat d’aquestes millores. A la vegada que l’optimització de processos i la millora de la comunicació ens ha permès augmentar l’impacte i arribar directament a moltes més persones.

Andròmines 4.0 és un projecte executat amb el suport del Dep. d’Acció Social de la Generalitat i el Departament d’econòmia solidària de l’Ajuntament de Barcelona.

Actualitat

Comentar

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *