Digi-LAB: un nou laboratori digital per a la formació de joves

Digi-LAB: un nou laboratori digital per a la formació de joves

Digi-LAB és un projecte pilot centrat en la formació de joves en estratègies per a reutilitzar aparells que han quedat en desús o no es troben en funcionament i que, actualment, per manca de recanvis es converteixen directament en RAEE (Residus d’Aparells Elèctrics i Electrònics), amb el conseqüent impacte ambiental.
Fa temps que ens vàrem adonar que podíem augmentar la nostra capacitat de reutilització de molts aparells si aplicàvem la filosofia maker en els nostres programes: si ens falten algunes peces per a recuperar aparells, per què no les construïm?
Aquesta és la base d’aquest programa per a joves, innovació, creació, tecnologia i reutilització, un tàndem perfecte per a que l’impacte social i ambiental del projecte sigui rellevant.
El projecte es va presentar al Saló d’Ocupació Juvenil de Barcelona i conta amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona.
Actualitat

Comentar

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *