El valor afegit del voluntariat a Andròmines

El valor afegit del voluntariat a Andròmines

La participació de persones voluntàries als nostres projectes i activitats, socials i ambientals, suposa un valor afegit en la missió de transformació social de la nostra entitat i és una forma d’enriquiment mutu.

Per a Andròmines, el voluntariat es basa en diferents eixos: participació i intercanvi, valor ètic, compromís, aportar temps desinteressadament, etc., però el més important és poder compartir els valors, el coneixement i l’experiència i créixer conjuntament.

Voluntariat a Andromines

És per això que el voluntariat a Andròmines es pot dur a terme a qualsevol de les nostres línies d’actuació, tenint en compte els interessos, disponibilitat o habilitats de la persona voluntària.

  • Social: acompanyament a la comunitat a persones que han estat privades de llibertat a centres penitenciaris.
  • Educatiu: participació en la dinamització d’accions formatives per al desenvolupament de competències transversals.
  • Dins l’àmbit de la inserció laboral: a través de l’acompanyament en els itineraris d’inserció i col·laborant en la intermediació amb el teixit empresarial.
  • Mediambiental: participació en esdeveniments, fires i tallers que fomenten la sostenibilitat i l’economia circular.

Dins de qualsevol d’aquests àmbits, el treball voluntari ens proporciona vinculació de les nostres accions amb la comunitat i l’enriquiment a través de la participació de noves mirades i coneixements. A la vegada, realitzar un voluntariat a Andròmines aporta enriquiment per a la persona voluntària:

  • Participació en la comunitat a través de la millora de qualitat de vida de les persones en risc d’exclusió.
  • Creixement personal, a través de les diferents experiències i la participació de la persona voluntària en els valors de l’entitat
  • Inserció dins la xarxa i els canals de participació ciutadana.

En definitiva, ser voluntari a Andròmines és poder compartir amb nosaltres el foment de l’autonomia, la qualitat de vida i igualtat d’oportunitats i la cura del medi ambient. Trobar un temps per participar en les nostres dinàmiques és sumar juntes!

Actualitat

Comentar

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *