Recommit: Un Projecte d’Inserció Social i Benestar per a Persones Privades de Llibertat

Recommit: Un Projecte d’Inserció Social i Benestar per a Persones Privades de Llibertat

Acció social Actualitat Fem xarxa Sensibilització social Tallers i formacions

El projecte Recommit, parteix del programa ALFADIGITAL amb un propòsit clar: millorar el benestar de les persones privades de llibertat i facilitar la seva reinserció social a través del desenvolupament d’habilitats de comunicació interpersonal. Aquest objectiu no sols busca preparar als participants per a una ocupabilitat sostenible a llarg termini, sinó també reforçar els valors cívics i la cohesió social, essencials per a una reintegració efectiva en la societat.

El programa està centrat en una formació innovadora i especialitzada en Habilitats de Comunicació Interpersonal (ICS). Aquesta formació es distingeix per l’ús de tecnologies avançades com les ulleres de Realitat Virtual (RV), que permeten simular escenaris laborals i socials realistes. Mitjançant activitats pràctiques, com  jocs de rol, discussions en grup i anàlisi de situacions reals, els participants  adquireixen coneixements teòrics sinó que també practiquen i milloren les seves habilitats comunicatives en contextos similars als que enfrontaran en reinserir-se en la societat.

El programa Recommit és un esforç col·laboratiu que inclou diversos països i organitzacions a nivell Europeu: Xipre, Theological School of the Church of Cyprus, Enoros Consulting i UCLAN Cyprus, Romania, University of Oradea,  Grècia: Epanodos i Espanya amb Andròmines. Aquesta xarxa internacional de col·laboradors permet compartir coneixements, metodologies i experiències, enriquint el projecte i garantint un enfocament multidisciplinari i multicultural.

La metodologia del projecte està centrada en la persona i adopta un enfocament holístic i participatiu. Durant les sessions de formació, es combinen teoria i pràctica. Aquest enfocament integral no sols facilita l’aprenentatge d’habilitats de comunicació, sinó que també promou canvis conductuals i d’hàbits, crucials per a una reintegració reeixida.

El projecte Recommit té metes específiques i un cronograma detallat:

Formació de Professionals i Persones Privades de Llibertat:  Un mínim de 20 professionals (incloent-hi dinamitzadors, educadors i psicòlegs) rebran formació especialitzada.

Un mínim de 20 persones privades de llibertat participaran en el programa formatiu.

El curs està dissenyat per a completar-se en 20 sessions, que poden agrupar-se i reduir-se segons les necessitats, amb l’objectiu que 20 participants finalitzin totes les sessions. L’impacte del projecte serà avaluat al final del curs el juliol de 2024.

El projecte Recommit, amb el seu enfocament innovador i col·laboratiu, representa un pas significatiu cap a la reintegració social de les persones privades de llibertat. En proporcionar una formació especialitzada en habilitats de comunicació interpersonal i fomentar valors cívics comuns, Recommit no sols facilita l’ocupabilitat sostenible dels participants, sinó que també contribueix a una societat més inclusiva i cohesionada. Amb la col·laboració de diversos països i organitzacions, aquest projecte demostra el poder de la cooperació internacional per a abordar desafiaments socials complexos i promoure el benestar de tots els individus.

#Recommit #ReinsercióSocial #FormacióICS #RealitatVirtual #BenestarSocial #Ocupabilitat #Andròmines #HabilitatsComunicació #InclusióSocial @gencat @european

La immigració: un repte i una oportunitat

La immigració: un repte i una oportunitat

Acció social Actualitat

La immigració és un fenomen complex que ha estat present en la història de la humanitat. En els últims anys, la immigració ha experimentat un creixement important a tot el món, i Catalunya no és una excepció.

En aquest article, parlarem dels reptes i les oportunitats que la immigració representa per a la nostra societat. En concret, ens centrarem en la integració sociolaboral de les persones immigrants, una problemàtica que impedeix l’accés al mercat de treball i la plena participació en la societat.

La immigració com a repte

La immigració pot representar un repte per a la societat d’acollida en diversos aspectes. En primer lloc, pot generar tensions socials i conflictes culturals si no són tractades amb la consideració que mereixen. I, en segon lloc, pot dificultar l’accés al mercat de treball per a les persones immigrants, que sovint es troben amb discriminació i dificultats per aconseguir una feina digna.

La immigració com a oportunitat

La immigració també pot representar una oportunitat per a la societat d’acollida. En primer lloc, pot aportar noves perspectives i idees. En segon lloc, pot ajudar a dinamitzar l’economia. I, en tercer lloc, pot contribuir a la diversitat cultural. Totes elles d’una gran vàlua per la societat d’acollida.

La integració sociolaboral de les persones immigrants

La integració sociolaboral de les persones immigrants ha de ser potenciada a les polítiques públiques si realment es vol una societat cohesionada i amb futur. L’objectiu és garantir que les persones immigrants puguin accedir al mercat de treball i participar plenament en la societat, aportant tots els valors que poden aportar, que són grans i variats.

Per assolir aquest objectiu, és important abordar els factors que impedeixen la integració sociolaboral de les persones immigrants. Entre aquests factors, es troben:

 • La falta de qualificacions i experiència laboral.
 • La discriminació en el mercat de treball.
 • Les dificultats per aprendre el llenguatge.

 

El projecte SAIN a Andròmines

El projecte SAIN-Andròmines és un projecte d’integració sociolaboral de les persones immigrants que es desenvolupa a Catalunya. El projecte s’adreça a persones immigrants en risc d’exclusió social i laboral.

El projecte SAIN-Andròmines té com a objectiu ajudar les persones participants a millorar les seves qualificacions, aprendre el llenguatge i a trobar una feina. El projecte ofereix una combinació d’accions d’orientació, formació i intermediació laboral.

Els resultats del projecte SAIN-Andròmines

El projecte SAIN-Andròmines ha obtingut resultats positius en els aspectes següents:

 • Ha millorat les qualificacions i les competències laborals de les persones participants.
 • Ha reduït la discriminació en el mercat de treball.
 • Ha facilitat l’accés al mercat de treball de les persones participants.

La contribució de les persones participants

Les persones participants en el projecte SAIN-Andròmines han contribuït al projecte de diverses maneres. En primer lloc, han compartit les seves experiències i perspectives. En segon lloc, han participat activament en les accions del projecte. I, en tercer lloc, han estat protagonistes del seu propi procés d’integració.

FAQs

Quins són els principals reptes de la integració sociolaboral de les persones immigrants?

Els principals reptes de la integració sociolaboral de les persones immigrants són:

 • Falta de qualificacions i experiència laboral Les persones immigrants sovint tenen menys qualificacions i experiència laboral que les persones nadiues. Això pot dificultar-los l’accés a les feines que requereixen un nivell alt d’educació o experiència.
 • Discriminació en el mercat de treball Les persones immigrants poden patir discriminació en el mercat de treball. Això pot prendre la forma de rebutjar-les per a llocs de treball, pagar-les menys que les persones nadiues o proporcionar-los un tracte laboral injust.
 • Dificultats per aprendre el llenguatge La manca de domini del llenguatge pot ser un obstacle important per a la integració sociolaboral de les persones immigrants. Les persones que no dominen el llenguatge poden tenir dificultats per comunicar-se amb els seus companys de feina, els seus clients i la resta de la societat.

Com es pot contribuir a la integració sociolaboral de les persones immigrants?

Hi ha diverses maneres de contribuir a la integració sociolaboral de les persones immigrants. Entre elles, es troben:

 • Promoure la sensibilització sobre els reptes i les oportunitats de la immigració.
 • Oferir suport a les persones immigrants per aprendre el llenguatge i adquirir les qualificacions necessàries per al mercat de treball.
 • Combatre la discriminació en el mercat de treball.

El projecte SAIN-Andròmines és un exemple de com es pot contribuir a la integració sociolaboral de les persones immigrants. El projecte ofereix una combinació d’accions d’orientació, formació i intermediació laboral que ajuden les persones participants a millorar les seves qualificacions, aprendre el llenguatge i a trobar una feina.

Conclusió

La immigració és un fenomen complex que representa reptes i oportunitats. La integració sociolaboral de les persones immigrants és una prioritat per a la societat d’acollida. El projecte SAIN-Andròmines és un exemple de com es pot contribuir a la integració sociolaboral de les persones immigrants i a fer de la immigració una oportunitat per a la nostra societat.

Formació i creació d’un vàter sec mancomunat

Formació i creació d’un vàter sec mancomunat

Actualitat Tallers i formacions

🌍 La revolució del Vàter Sec Mancomunat: Formació i Creació en 4 Sessions! 💧

📅 Data i Hora: 4 Sessions: Dimarts 16, 23, 30 de gener i 6 de febrer, de 17:00 a 19:30 h.
📍 Format: Activitat presencial gratuïta
📧 Inscripció: Envia un correu electrònic a nauvilabesos@bcn.cat per participar🤝
Coorganitzat per Aula Ambiental, ProperESS, Nau Vila Besòs, a càrrec de Saneseco.

Enfrontem el repte de la gestió sostenible de l’aigua amb una iniciativa pionera: la creació d’un Vàter Sec Mancomunat. Suma’t a aquesta missió juntament amb les entitats del districte en 4 sessions plenes d’aprenentatge i acció. L’aigua, un bé cada vegada més escàs, ens exigeix repensar els nostres hàbits i buscar alternatives més eficients. És hora de passar a l’acció i contribuir a la preservació dels nostres recursos hídrics.

Amb el suport de ProperESS i la Nau Vila Besòs, aquesta formació pràctica t’ofereix l’oportunitat única de participar en la creació col·lectiva d’un Vàter Sec Mancomunat. ¿La nostra motivació? Fer dels nostres actes al carrer una mostra tangible de compromís amb la sostenibilitat.

No t’ho perdis! Assegura la teva plaça enviant un correu electrònic a nauvilabesos@bcn.cat. Juntes, construirem un futur més verd i sostenible! 🌿🚽.

Inserció laboral per a tothom: el nostre compromís amb les persones en risc d’exclusió social

Inserció laboral per a tothom: el nostre compromís amb les persones en risc d’exclusió social

Acció social Actualitat

A Andròmines creiem que totes les persones tenen dret a una vida digna, amb treball i oportunitats. Per això, treballem per a la inserció sociolaboral de les persones en risc d’exclusió social.

En aquest post, volem compartir amb tu el nostre projecte d’orientació i intermediació laboral “Integra’t”. Un projecte que està tenint un gran impacte en la vida de moltes persones, i que ens està permetent fer realitat el nostre compromís amb la justícia social.

Els nostres serveis d’orientació i intermediació laboral

El nostre projecte d’orientació i intermediació laboral ofereix un conjunt de serveis integrals que tenen com a objectiu ajudar les persones en risc d’exclusió social a trobar un lloc de treball adequat al seu perfil.

Aquests serveis inclouen:

 • Orientació laboral: acompanyem a les persones usuàries a definir el seu objectiu professional, a elaborar el seu curriculum vitae i a preparar-se per a les entrevistes de feina.
 • Formació: oferim formació en competències professionals, com ara les competències digitals, les habilitats socials i les competències transversals.
 • Intermediació laboral: treballem amb empreses per a identificar llocs de treball adequats a les persones usuàries i per a facilitar la seva contractació.

La importància de la formació en noves tecnologies

La formació en noves tecnologies és essencial per a la inserció laboral de qualsevol persona, en especial per a les persones en risc d’exclusió social.

Les noves tecnologies són cada vegada més importants en el món laboral. Les empreses busquen persones amb competències digitals per a poder afrontar els reptes de la digitalització.

Per això, en el nostre projecte d’orientació i intermediació laboral, oferim formació en noves tecnologies a totes les persones usuàries.

La nostra experiència amb les dones

Les dones són un col·lectiu especialment vulnerable a l’exclusió social. Les dones tenen més dificultats per trobar feina que els homes, i sovint estan més exposades a la precarietat laboral.

En el nostre projecte, treballem per a garantir que les dones tinguin les mateixes oportunitats que els homes per a accedir al mercat laboral.

Per això, oferim formació i orientació laboral específica per a dones, i treballem per a sensibilitzar a les empreses sobre la importància de la diversitat i la igualtat d’oportunitats.

La immigració i la inserció laboral

Les persones immigrants són un col·lectiu especialment vulnerable a l’exclusió social. Les persones immigrants tenen més dificultats per trobar feina que les persones nascudes a Catalunya, i sovint estan més exposades a la precarietat laboral.

A Andròmines, treballem per a garantir que les persones immigrants tinguin les mateixes oportunitats que les persones nascudes a Catalunya per a accedir al mercat laboral.

Per a això, oferim formació i orientació laboral específica per a persones immigrants, i treballem per a sensibilitzar a les empreses sobre la importància de la diversitat i la igualtat d’oportunitats.

Creiem que la immigració és una oportunitat per a Catalunya. Les persones immigrants aporten noves perspectives i experiències que enriqueixen la nostra societat.

Per això, és important que les persones immigrants puguin accedir al mercat laboral i contribuir al desenvolupament de Catalunya.

Els nostres resultats

El nostre projecte d’orientació i intermediació laboral està tenint un gran impacte en la vida de moltes persones.

En els últims anys, hem aconseguit col·locar a més de 4500 persones en risc d’exclusió social.

Aquests resultats són possibles gràcies a la contribució de moltes persones:

Les persones usuàries: són el centre del nostre projecte. Sense el seu esforç i la seva motivació, no seria possible assolir aquests resultats.

Els nostres professionals: els nostres educadors socials, formadors i intermediaris laborals treballen dia a dia per a acompanyar les persones usuàries a trobar un lloc de treball.

Les empreses col·laboradores: les empreses que col·laboren amb nosaltres ens permeten oferir oportunitats laborals reals a les persones usuàries.

Els finançadors: Sense ells no podriem realitzar tota aquesta tasca.

La nostra història

El nostre projecte d’orientació i intermediació laboral va néixer el 1993, amb l’objectiu d’ajudar les persones en risc d’exclusió social a trobar un lloc de treball adequat al seu perfil.

En aquests 30 anys, hem ajudat a més de 4500 persones a trobar feina. Aquestes persones tenen històries molt diferents, però totes elles tenen en comú el desig de millorar la seva vida i la seva situació laboral.

El cas de Marta

Una d’aquestes persones és Marta. Marta és una dona de 40 anys que va perdre la feina fa uns anys. Des de llavors, ha estat treballant en feines temporals o en economia submergida.

Marta es va apropar a Andròmines buscant orientació per a trobar una feina estable. En el nostre projecte, va rebre formació en noves tecnologies i orientació laboral.

Amb el suport del nostre equip, Marta va aconseguir trobar una feina com a teleoperadora. Aquesta feina li permet conciliar la seva vida familiar i laboral, i li dona la seguretat econòmica que necessitava.

El nostre compromís amb la justícia social

A Andròmines creiem que totes les persones tenen dret a una vida digna, amb treball i oportunitats. Per això, treballem per a la inserció sociolaboral de les persones en risc d’exclusió social.

El nostre projecte d’orientació i intermediació laboral és un exemple del nostre compromís amb la justícia social. Aquest projecte està acompanyant moltes persones a millorar la seva vida i a construir un futur millor.

El nostre camí futur

Creiem que és important continuar treballant per a millorar la inserció laboral de les persones en risc d’exclusió social. Per això, proposem una crida a l’acció a tothom:

Al sector públic: fomenteu la col·laboració entre el sector públic i el privat per a crear oportunitats laborals per a les persones en risc d’exclusió social.

Al sector privat: oferiu oportunitats laborals reals a les persones en risc d’exclusió social.

A la societat civil: sensibilitzeu sobre la importància de la inserció laboral de les persones en risc d’exclusió social.

Fomentar la col·laboració entre el sector públic i el privat: és important que els governs i les empreses treballin juntes per a crear oportunitats laborals per a les persones en risc d’exclusió social.

Incentivar la formació en noves tecnologies: la formació en noves tecnologies és essencial per a la inserció sociolaboral.

Juntes fem la diferència!

Dones de futur: un projecte per a la igualtat d’oportunitats

Dones de futur: un projecte per a la igualtat d’oportunitats

Acció social Actualitat

A Andròmines treballem per a la inserció laboral de dones en risc d’exclusió social. El nostre projecte “Dones de futur” està dissenyat per a donar resposta a les necessitats específiques d’aquest col·lectiu, que sovint troba dificultats per accedir al mercat laboral per motius com la falta de qualificació, la manca d’hàbits laborals, la desinformació, l’escàs capital relacional, o la bretxa digital.

Les necessitats de les dones en risc d’exclusió social

Les dones en risc d’exclusió social solen tenir un perfil molt divers. Poden ser dones amb atur de llarga durada, dones que han abandonat el seu projecte professional per motius de conciliació familiar, dones immigrants, o dones amb discapacitat. Totes elles tenen en comú la necessitat de rebre suport per a millorar les seves competències professionals i les seves possibilitats d’inserció laboral.

La resposta d’Andròmines

El projecte “Dones de futur” s’adreça a dones de totes les edats i procedències que tinguin dificultats per accedir al mercat laboral. El projecte ofereix formació, orientació i acompanyament personalitzat per a ajudar les dones participants a:

 • Millorar les seves competències professionals
 • Augmentar la seva autoestima i confiança
 • Aprendre a fer recerca de feina activa i a gestionar la seva carrera professional.

La formació.

La formació del projecte “Dones de futur” està dissenyada per a cobrir les necessitats específiques de les dones participants. Els cursos ofereixen formació en competències professionals que són demandades pel mercat laboral, així com en competències transversals, com ara la resolució de problemes, la comunicació, o el treball en equip.

L’orientació i l’acompanyament

A més de la formació, el projecte “Dones de futur” ofereix orientació i acompanyament personalitzat. Les orientadores ajuden les dones participants a identificar les seves fortaleses i les seves àrees de millora, i les acompanyen en el procés de cerca de feina.

Els reptes de l’ocupació de les dones

La inserció laboral de les dones és un repte important en la nostra societat. Les dones encara ens enfrontem a desigualtats en el mercat laboral, com ara la bretxa salarial, la segregació ocupacional, o la discriminació.

Aquests reptes es manifesten de diferents maneres. Per exemple, les dones encara cobren menys que els homes per a fer el mateix treball. A més, les dones solen estar més representades en ocupacions amb menors salaris i amb menys possibilitats de promoció. I, finalment, les dones encara es troben amb discriminació en el mercat laboral, per raó de gènere, origen, o discapacitat.

Aquests reptes tenen un impacte negatiu en la vida de les dones. Les dones que no poden accedir a un lloc de treball digne i estable es troben en una situació de vulnerabilitat social i econòmica.

El projecte “Dones de futur” contribueix a superar aquests reptes oferint a les dones les eines necessàries per a accedir a un lloc de treball digne i estable. El projecte acompanya a les dones a millorar les seves competències professionals, a augmentar la seva autoestima i confiança, i a aprendre a buscar feina i a gestionar la seva carrera professional.

El projecte “Dones de futur” és un exemple de com la societat civil pot contribuir a la igualtat d’oportunitats de les dones. El projecte demostra que, amb el treball conjunt de diferents agents, és possible crear un futur més igualitari per a les dones.

Un futur més igualitari per a les dones

El nostre somni és un futur en què totes les dones puguin accedir a un lloc de treball digne i estable, independentment de la seva situació personal o social.

Un futur en què les dones siguin remunerades de manera justa pel seu treball.

Un futur en què les dones tinguin les mateixes oportunitats de promoció que els homes.

Un futur en què les dones no hagin de patir discriminació en el mercat laboral.

El projecte “Dones de futur” és un pas en la direcció d’aquest futur igualitari. Conjuntament amb totes les persones que hi esteu implicades, treballem per a crear un món millor per a les dones.

Els reptes de l’ocupació de les dones

La inserció laboral de les dones és un repte important en la nostra societat. Les dones encara s’enfronten a desigualtats en el mercat laboral, com ara la bretxa salarial, la segregació ocupacional, o la discriminació.

El projecte “Dones de futur” contribueix a superar aquests reptes oferint a les dones les eines necessàries per a accedir a un lloc de treball digne i estable.

La contribució de totes les persones

El projecte “Dones de futur” no seria possible sense la contribució de totes les persones que hi estan implicades. Les dones participants, les nostres professionals, les empreses col·laboradores, i les administracions públiques.

Totes treballem juntes per a crear un futur més igualitari per a les dones.

Vols participar en el canvi?

Volem convidar a totes les persones que comparteixen el nostre somni a participar en el projecte “Dones de futur”.

Si vols acompanyar a les dones i als homes a construir un futur més igualitari, pots fer-ho de diferents maneres:

Fes-te voluntària/e o dona suport econòmic al projecte.

Difon el projecte entre el teu entorn.

Exigeix a les empreses que promoguin la igualtat d’oportunitats de les dones.

Juntes, podem construir un futur més igualitari per a totes les dones.

Voluntariat per a la transformació social

Voluntariat per a la transformació social

Acció social Actualitat

A Andròmines, creiem que el voluntariat és una eina essencial per a la transformació social. Per això, treballem per millorar la nostra gestió del voluntariat i fer que sigui més accessible i atractiu per a tothom.

En aquestes línees, volem compartir amb vosaltres els nostres objectius i les activitats que estem duent a terme per aconseguir-los.

Millorar la formació inicial d’acollida i benvinguda de les persones voluntàries

Volem que les persones voluntàries s’incorporin a Andròmines amb una bona base de coneixements sobre l’entitat, els seus projectes i el voluntariat en general. Per això, hem creat un mòdul d’acollida on line que inclou els següents continguts:

 • Què és Andròmines? Valors, estructura i impacte.
 • Projectes Socials
 • Projectes Ambientals
 • Què és el voluntariat?
 • Què motiva la persona voluntària?
 • La participació a Andròmines
 • Drets i deures de la persona voluntària
 • El treball en equip

El mòdul està disponible en la nostra online i les persones voluntàries poden accedir-hi en el seu propi ritme i des de qualsevol lloc.

Millorar l’anàlisi de l’impacte del voluntariat a Andròmines i la seva comunicació com a estratègia de promoció de l’acció voluntària a nivell comunitari

Per aconseguir-ho, estem treballant en el desenvolupament d’un sistema d’anàlisi de l’impacte del voluntariat. Aquest sistema ens permetrà mesurar l’impacte del voluntariat en diferents àrees, com ara l’atenció a les persones en risc d’exclusió, la promoció de la sostenibilitat o la sensibilització social.

També estem treballant en la comunicació de l’impacte del voluntariat a través de les xarxes socials. A través d’aquestes xarxes, volem compartir històries i experiències que mostrin l’impacte real del voluntariat.

Testimonis

A continuació, compartim alguns testimonis de persones que han participat en el projecte:

 • “El mòdul d’acollida m’ha ajudat a entendre millor què és el voluntariat i què puc fer a Andròmines. Ara sé que puc contribuir a la transformació social de la meva comunitat”. – Maria, voluntària
 • “Gràcies al voluntariat, he pogut adquirir noves habilitats i experiències que m’han ajudat a créixer personalment i professionalment”. – Joan, voluntari
 • “El voluntariat és una oportunitat per a tothom de contribuir a fer un món millor”. – Montse, responsable de voluntariat

Contribució de tothom

Aconseguir els nostres objectius és un repte que no podem afrontar soles. Per això, agraïm la contribució de totes les persones que han fet possible aquest projecte:

 • Les persones voluntàries, que amb el seu temps i esforç contribueixen a fer un món millor.
 • El nostre equip professional, que treballa dia a dia per impulsar el voluntariat a Andròmines.
 • Les persones que ens donen suport, tant econòmicament com amb el seu temps i esforços.

Com arribar a la població general

Estem treballant per arribar a la població general i fer que el voluntariat sigui una opció més accessible i atractiva per a tothom.

Per això, estem participant en jornades i esdeveniments sobre voluntariat, i estem col·laborant amb altres entitats del tercer sector.

També estem treballant per desenvolupar materials de comunicació que siguin fàcils d’entendre i atractius per a tots els públics.

Conclusió

El projecte “Voluntariat per a la transformació social” és una iniciativa que ens permet seguir avançant en el nostre compromís amb el voluntariat. Gràcies a aquest projecte, hem aconseguit millorar la formació i la comunicació del voluntariat, i hem arribat a un públic més ampli.

Estem convençudes que el voluntariat és una eina clau per a la transformació social i que, amb l’esforç de totes, podem construir un món més just i inclusiu.

Si voleu saber més sobre el projecte o si voleu participar-hi, poseu-vos en contacte amb nosaltres.

Continuarem al 2024!!!

La Nau Vila Besòs té cura del medi ambient Gener-Març 2024

La Nau Vila Besòs té cura del medi ambient Gener-Març 2024

Actualitat Tallers i formacions

Oberts a tothom, i en la línia amb la cura del medi ambient, per la temporada d hivern, hem dissenyat la programació de tallers a La Nau Vila Besos Gener-Març 2024 amb activitats participatives i tallers per confeccionar i fabricar objectes útils amb material que tenim per casa, aprenent noves habilitats, tot generant xarxa de coneixement i experiències entre les participants.

Apuntat’hi, les places són limitades!

Tots els tallers són gratuïts, però cal inscripció prèvia.

Si necessites més informació, pots enviar un email a nauvilabesos@bcn.cat o trucar al telf 637 757 764.


Les entitats també són organismes vius. Com aprofitar-ho a tots els nivells

Activitat: Les entitats també són organismes vius. Com aprofitar-ho a tots els nivells?

Data i hora: dijous 11/01/2024 de 18h a 19h30

Format: Activitat presencial gratuïta.

Inscripció: per mail nauvilabesos@bcn.cat

Activitat facilitada per Doris BoiraLa Fàbric@

Revisar com ens organitzem i considerar les pautes de la natura ens permet obrir altres possibilitats per crear un teixit associatiu colorit i càlid des d’on afrontar orgànicament els nombrosos reptes que tenim al davant a nivell eco-social.


Taller: Formació i creació d’un vàter sec mancomunat

Data i hora: 4 sessions. Dimarts 16, 23, 30 de gener i 6 de febrer de 17 a 19:30 h

Format: Activitat presencial gratuïta

Inscripció per mail nauvilabesos@bcn.cat

Coorganitzat per Aula ambiental, ProperESS, Nau Vila Besòs, a càrrec de Saneseco.
L’aigua és un recurs cada cop més escàs, i hem de començar a plantejar-nos els usos que en fem i quins d’aquests es poden substituir per altres sistemes que siguin més eficients en el seu ús. En aquest sentit, els sistemes de sanejament sec, no són contaminants i contribueixen a preservar els recursos hídrics existents.

És per aquest motiu, que junt amb ProperESS i la Nau Vila Besòs, volem crear amb totes vosaltres, un vàter sec mancomunat. Per què un vàter sec mancomunat? Molt fàcil, per fer entre totes les entitats i col·lectius del districte, els nostres actes al carrer més sostenibles.


Taller: Facilitació d’equips

Data i hora: Dijous 25/01/2024 de 17:30 a 19:30

Format: Activitat presencial gratuïta per a entitats

Inscripció prèvia a nauvilabesos@bcn.cat

Taller facilitat per Basket Beat

La forma en la qual les entitats estructuren el treball i s’adapten als canvis té un gran impacte en el benestar de les persones, la seva motivació, la seva capacitat de col·laborar i el seu acompliment. La resistència al canvi, la sobrecàrrega de treball o el cinisme solen ser símptomes que l’estructura (processos, recursos, decisions, normes, etc.) on han d’operar genera friccions o els impedeix desenvolupar el seu treball de manera autònoma i els genera conflicte amb altres companys o companyes.

Eliminar o reduir aquestes situacions és un treball en dues dimensions. D’una banda, és necessari crear el context adequat i, per l’altre, facilitar i donar eines a les persones perquè puguin desenvolupar-se i contribuir positivament en l’organització. En aquesta sessió de facilitació, aprendràs maneres de treballar en equip, solucionar conflictes, autoavaluació grupal, gestionar processos on compartim informació, observacions, preocupacions i suggeriments amb una altra persona.


Confecció d una Manta Solidaria

Taller: Confecció d’una Manta Solidaria

Data i hora: 3 sessions, Dijous 11, 8, 22 de febrer de 2024 de 16:00 a 18:00

Format: Activitat presencial gratuïta

Inscripció prèvia a nauvilabesos@bcn.cat

Taller facilitat per Les arpillaires del Casal de Barri Congrés-Indians

Activitat de confecció per a les persones del territori que fan costura en grup o soles i que vulguin aprendre unes altres tècniques de confecció.

Donarem una segona vida a la roba de llana, que ja no fem servir, tot reunint-nos per fer xarxa d’informació, transmissió de coneixements i experiències. Donarem la manta a una persona del districte de Sant Andreu que la necessiti per combatre el fred.

Taller apte per a tothom, amb coneixements o sense.


Taller: Sessió de reparació de petits electrodomèstics

Data i hora: dimarts 05/03/2024 de 16:00 a 19:00

Format: Activitat presencial gratuïta

Inscripció https://forms.gle/WWyPKRKsvzVC48vW7 

Taller facilitat per Andròmines

Aquest taller vol fomentar entre els riberencs la importància de la reparació d’aparells i dispositius electrònics, per al benefici del medi ambient i per allargar la vida dels teus aparell elèctrics.

De la mà dels mateixos reparadors amb habilitats tècniques, ajudarem a les persones assistents a reparar els petits aparells elèctrics espatllats.


Taller: Com aterrar l’ecofeminisme als barris                                                     

Data i hora: dijous 14 de març 2024 de 18:00 a 19:30

Format: Activitat presencial gratuïta

Inscripció https://forms.gle/bmrZGYjgaGX22VaYA 

Activitat per a entitats facilitada per Doris Boira – La Fàbric@

Entendre l’ecofeminisme des dels seus valors  i pràctiques per la millora del benestar als barris i al món posant la vida al centre de les persones i les associacions.

Des d’una dinàmica d’apropament a diferents experiències ecofeministes significatives, trobarem les claus per millorar el benestar i la connexió amb nosaltres i l’entorn en el nostre día.

Formadors/es amb passió pel medi ambient i la inclusió: uneix-te a Andròmines

Formadors/es amb passió pel medi ambient i la inclusió: uneix-te a Andròmines

Actualitat

Andròmines, entitat compromesa amb la inserció sociolaboral i l’economia circular, estem a la recerca de formadors/es que comparteixin els nostres valors i desitgin unir-se a la nostra missió de lluitar contra l’exclusió i protegir el medi ambient.

La nostra organització es basa en principis fonamentals com l’aprenentatge, l’autonomia, la naturalesa, la dignitat, la diversitat, la responsabilitat, el reconeixement, l’optimisme, l’organització, la motivació, la maduresa, la innovació, la integritat, la noblesa, l’ètica, l’equitat, la sensibilitat i la superació.

Actualment, estem ampliant la nostra borsa de formadors/es i cerquem professionals en diverses temàtiques. Si tens experiència i coneixements en alguna de les següents àrees, ens encantaria conèixer-te:

 • Neteja Hospitalària: Ajuda a formar professionals compromesos amb la higiene i la cura en entorns sanitaris.
 • Auxiliar de comerç i atenció al client: Contribueix a la capacitació de persones en l’àmbit del comerç i l’atenció al client, promovent la inclusió laboral.
 • Auxiliar de logística i magatzem: Comparteix els teus coneixements sobre logística i gestió de magatzems per a impulsar oportunitats laborals.
 • Competències TIC – Curs d’Entorn Laboral Digital: Ensenya habilitats digitals rellevants per al món laboral actual.
 • Reparació de Vehicles de Mobilitat Personal: Forma part del procés de capacitació en la reparació i manteniment de vehicles de mobilitat personal.
 • Reparació de mòbils: Ajuda a formar professionals capacitats en l’àrea de reparació de telèfons mòbils.
 • Repartidor de mercaderies: Contribueix a la formació de repartidors eficients i responsables en el lliurament de mercaderies.
 • Català i Castellà: Comparteix les teves habilitats lingüístiques en català i castellà, promovent la diversitat cultural i el bilingüisme.
 • Hostaleria: Imparteix coneixements i tècniques en el camp de l’hostaleria, promovent oportunitats laborals en aquest sector.

T’has sentit identificat/da?

Si et sents identificat/da amb la nostra visió de ser una organització de referència en la integració de persones en situació d’exclusió, a través de la formació i el treball, pots contribuir amb els teus coneixements i habilitats i estàs compromès amb la protecció del medi ambient, t’animem a enviar la teva candidatura indicant la temàtica en la qual estàs interessat/da a: puntsformatius@andromines.net

Uneix-te a Andròmines i sigues part del canvi positiu en la nostra societat i en el nostre entorn!

No llencis, Repara! Transforma vides i el planeta

No llencis, Repara! Transforma vides i el planeta

Actualitat Medi ambient

Cada any, el 3 de juny, se celebra el Dia Mundial de la Bicicleta amb l’objectiu de promoure el seu ús com a mitjà de transport sostenible i saludable. Aquesta data també ens brinda l’oportunitat de fomentar la mobilitat sostenible en general, ja que el creixement d’aquests innovadors mitjans de transport obre noves possibilitats d’ocupació en la reparació i el manteniment d’aquests vehicles personals.

En lloc de reemplaçar un vehicle personal quan presenti algun problema, és important considerar l’opció de reparar-lo i donar-li una segona oportunitat. Això inclou la reparació de bicicletes, escúter, patinets elèctrics i altres mitjans de transport personal. Per a aconseguir-ho, es poden crear programes de formació i cursos que generin ocupació i millorin les condicions laborals en la nostra societat.

QUINES IDEES TENIM PER A MILLORAR LES CONDICIONS DE VIDA AMB ELS CANVIS EN LA MOBILITAT ACTUAL?

 • Allargar la vida útil d’aquests vehicles no sols és beneficiós per al medi ambient en reduir la quantitat de residus generats, sinó que també pot suposar estalvis econòmics per als seus propietaris. En aquest Dia Mundial de la Bicicleta, reflexionem sobre la importància de la mobilitat sostenible i la reparació de vehicles personals per a crear un futur més net i saludable per a tots.
 • A més, fomentar la reparació i el manteniment d’aquests vehicles pot generar noves oportunitats laborals per a joves i emprenedors.
 • Promoure la creació de tallers de reparació de bicicletes o escúter elèctrics, on els joves puguin adquirir habilitats tècniques i empresarials, al mateix temps que contribueixen a la sostenibilitat del medi ambient.
 • També es poden impulsar iniciatives d’ús compartit de bicicletes o patinets elèctrics, mitjançant cursos i programes de formació, la qual cosa generaria ocupació en la gestió d’aquestes flotes i en la reparació i manteniment dels vehicles.

La formació com a resposta sostenible

A Andròmines, ja fa un temps, creem el nostre primer curs de reparació de patinets amb l’objectiu de capacitar a joves entre 16 i 30 anys en el domini de les tècniques i habilitats de reparació de patinets i bicicletes elèctriques per a fomentar la seva inserció al món laboral.

La formació a joves sobre la reparació de bicicletes, patinets i altres vehicles personals és una excel·lent manera de fomentar l’aprenentatge d’habilitats, al mateix temps que es promou una mobilitat més sostenible i respectuosa amb el medi ambient.

Aquesta formació contribueix al desenvolupament d’habilitats tècniques: La reparació de bicicletes, patinets i altres vehicles personals requereixen habilitats tècniques específiques que es poden aprendre a través de la formació. Aquestes habilitats inclouen la identificació i solució de problemes mecànics, la substitució de peces i la realització de tasques de manteniment. La formació en reparació d’aquests vehicles permet que els joves aprenguin aquestes habilitats i les apliquin en el seu treball.

A la vegada millora l’ocupabilitat: La formació en reparació de bicicletes i altres vehicles sostenibles és una habilitat valuosa en el mercat laboral actual, especialment en un context on cada vegada hi ha més consciència sobre la importància de la mobilitat sostenible. Els joves que es formen en aquest camp tenen l’oportunitat de desenvolupar habilitats tècniques i pràctiques que els permeten accedir a treballs relacionats amb la reparació i el manteniment de vehicles sostenibles, i que poden estar en alta demanda.

En general, la mobilitat sostenible ofereix una àmplia gamma d’oportunitats laborals per a joves que desitgen emprendre o treballar en aquest camp en constant creixement.

En aquest Dia Mundial de la Bicicleta, reflexionem sobre com fomentar aquestes oportunitats i construir un futur sostenible i equitatiu per a tots.

Los refugiados LGTBI

Los refugiados LGTBI

Tallers i formacions

Taller: “Los refugiados LGTBI”

18/05/2023 Dimarts 18 h-30 h

Format: Activitat presencial gratuïta. Cal inscripció prèvia enviant un mail a nauvilabesos@bcn.cat

L’associació d’Amics Gais i Lesbianes, presentarà el seu documental amb una part de fòrum de debat, amb motiu de la diada en contra de l’homofòbia del dia 17 de maig.

Taller a càrrec de: Associació d’amics Gais i Lesbianes